BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)
Bệnh viện: BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH HƯNG YÊN
Địa chỉ chi tiết: Thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, xã Hiệp
Cường, huyện Kim Động, Hưng Yên
Số giấy phép hoạt động:000119/YT-GPHĐ Ngày cấp: 31/12/2013
Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố
Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ HƯNG YÊN
Hạng bệnh viện: Hạng II
Loại bệnh viện: Sản – Nhi
TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

  1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ
  2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%
  3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 319 (Có hệ số: 343)
  4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.85
    (Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)
    KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
  5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 3 19 44 16 82
  6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 3.66 23.17 53.66 19.51 82

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *