Thư mời tham gia tư vấn khảo sát và lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho hoạt động: “Thuê phần mềm quản lý bệnh viện và quản lý xét nghiệm”

Nội dung thư mòi xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *