PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

1.Thành lập : Được thành lập theo Quyết định số /QĐ-SYT ngày / / của Sở Y tế Hưng Yên.

2.Chức năng nhiệm vụ:

-Tổ chức điều hành, đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo y tá, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

-Tổ chức đào tọ, nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng và sau quá trình làm việc hàng năm.

-Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa, quản lý công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

-Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

3.Các thành tích đạt được:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *