gototopgototop

Sức khỏe trẻ em

Làm gì để tránh virus corona?

  • PDF
TTO - Virus corona chủng mới gây viêm đường hô hấp cấp (hay còn gọi là nCoV, virus corona Vũ Hán, bệnh viêm phổi Vũ Hán) đang hoành hành, khiến người mắc bệnh có các biểu hiện như ho, sốt và khó thở, suy yếu nội tạng...

Làm sao để phòng ngừa? Các .......

  • PDF
1_32848

        B?nh tay-chn-mi?ng l b?nh truy?n nhi?m ly t? ng??i sang ng??i, d? gy thnh d?ch do vi rt ???ng ru?t gy ra. Hai nhm tc nhn gy b?nh th??ng g?p l Coxsackie virus A16 v Enterovirus 71 (EV71). B?nh c th? gy nhi?u bi?n ch?ng nguy hi?m nh? vim no-mng no, vim c? tim, ph ph?i c?p d?n ??n t? vong n?u khng ???c pht hi?n s?m v x? tr k?p th?i. Cc tr??ng h?p bi?n ch?ng n?ng th??ng do EV71, nh?n bi?t s?m v ch?m sc tr? m?c b?nh l y?u .......

  • PDF
viem-mang-nao

S?t, ?au ??u, nn, l nh?ng tri?u ch?ng c?a cc b?nh vim nhi?m ???ng h h?p trn, s?t virut, nh?ng c?ng c th? l d?u hi?u c?a b?nh vim mng no. V v?y c?n pht hi?n v ?i?u tr? k?p th?i ?? trnh h?u qu? nghim tr?ng.

B?nh vim mng no th??ng x?y ra trong ma n?ng nng hay lc chuy?n ma v c nhi?u tr? m?c b?nh ???ng h h?p v l th?i ?i?m thu?n l?i ?? m?t s? vi trng v siu vi trng xm nh?p vo h? th?ng th?n kinh trung ??ng gy vim mng no. ?y l lo?i b?nh n?ng c?n ???c ?i?u tr.......

B?nh th?y ??u

  • PDF
benh_thuy_dau_2

Th?y ??u l b?nh c kh? n?ng ly nhi?m cao, ch? c?n ti?p xc thng th??ng v? da, ch?m vo n??c d?ch m?n nh?t l tr? ? c th? b? ly b?nh. Ngoi ra, b?nh cn ly qua ???ng h h?p ho?c ti?p xc v?i cc d?ng c? sinh ho?t c nhn.

Th?y ??u l b?nh do virt Varicella-Zoster gy ra. B?nh x?y ra ? m?i l?a tu?i, nhi?u nh?t v?n l tr? em nhm tu?i ?i h?c. ??c bi?t tr? em ? nhm tu?i t? 2 - 5 l ??i t??ng virt ny d? thm nh?p nh?t v h? mi?n d?ch c?a tr? ch?a hon thi?n. Thng th??ng m?i ng??i ch? b? th?y ??u m?t.......

  • PDF
tre_em_mua_nang_nongTh?i ti?t n?ng nng, ??c bi?t l ?? ?m trong khng kh kh cao l nh?ng ?i?u ki?n thu?n l?i cho cc tc nhn gy b?nh nh? vi khu?n, siu vi bng pht

Th?i ti?t n?ng nng, ??c bi?t l ?? ?m trong khng kh kh cao l nh?ng ?i?u ki?n thu?n l?i cho cc tc nhn gy b?nh nh? vi khu?n, siu vi bng pht, t?n cng v gy b?nh cho con ng??i, ??c bi?t l tr? em s?c ?? khng cn y?u. ?y l ?i?u ph? huynh c?n l?u ?? gip tr? phng b?nh.

Nh?ng b?nh l th??ng g?p

B?nh tiu ch?y: nh?t l tiu ch?y c?p. Ma nng l ma bng.......