gototopgototop

Ý kiến người bệnh

  • PDF
lan-phuong-1

Cch ?y 6 thng ti b? nhi?m trng v?t m? cch ?y 18 n?m, gia ?nh ti r?t hoang mang. Ch?ng m?i m?t, con cn ?ang ?i h?c. ? l m?t s? lo l?ng h?t s?c ??i v?i ti, ti cn nh?c gi?a s? s?ng v ci ch?t c?n k?. Ti ch? l m?t ng??i cng nhn bnh th??ng, thu nh?p th?p "nh ngho b?nh tr?ng". Nh?ng t.......

  • PDF
benh-nhan-thu

Ti vo vi?n ngy 19/5/2014, chuy?n d? ?? l?n 3. Trong qu trnh vo vi?n ?? ?i?u tr? , ???c t?t c? cc Bc s?  v ?i?u d??ng c?a khoa s?n th??ng, ??c bi?t c BS D??ng ?i?u tr? v theo di nhi?t tnh v t?n t?y v?i cng vi?c v nhi?t tnh ch?m sc chu ?o cho ti v t?t cc cc b?nh nhn trong khoa. V?y ti c l?i c?m ?n t?i t?t c? cc Bc s? v ?i?u d??ng c?a khoa s?n v c l?i c?m ?n ??n Bc s? D??ng ? t?n tnh ch?m sc s?c kh?e cho chng ti.

V m?t l?n n?a ti thay m?t ton th? b?nh nhn trong khoa s?n th??ng, c?m ?n t?t c? Bc s? v ?i?u d??ng.

Ngy 26/5/2014

Ng??i vi?t th? c?m ?n

?? Th? Minh Th?

"Trch theo th? c?m ?n c?a b?nh nhn ?? Th? Minh Th? (c s?a m?t s? l?i chnh t?)"

.......