gototopgototop

Sức khỏe phụ nữ

  • PDF

Cch tnh tu?i thai chnh xc nh?t yu c?u ng??i m? ph?i nh? ???c ngy ??u tin c?a k? kinh nguy?t cu?i cng.

Tu?i thai tnh nh? th? no?

Tnh tu?i thai t? lc b b?t ??u hnh thnh qu? th?c l m?t cng vi?c kh kh?n b?i m? khng th? xc ??nh chnh xc xem m? ??u thai trong l?n quan h? no?

.......

  • PDF
tham-my-tang-sinh-mon

H?nh phc c?a m?i gia ?nh l t?ng ha c?a nhi?u y?u t?, trong ? ch?t l??ng ??i s?ng sinh ho?t phng the c?ng ?ng vai tr quan tr?ng nh? m?t ch?t xc tc gi? nhi?t cho tnh yu mi mi. Tuy nhin theo th?ng k, c ??n 80% ph? n? sau sinh v 90% ph? n? trn 30 tu?i ??u b? trng gin m ??o, ?n h?i km, r?i lo?n n?i ti?t, tnh tnh thay ??i, phai tn nhan s?c. ?i?u ny lm phi?n lng ch? em m khng dm th? l? v?i ai.

Th?m m? t?ng sinh mn gip ch? em t? tin h?n v?i b?n ??i

BI HI CHUY?N V VU

 Ch? em sau.......

  • PDF
100719-032031-577474

"?au nh? ?au ??", "?au nh? banh da x? th?t" ? l  nh?ng  cu v von  ?? ?? ni ln n?i ?au khng g snh ???c, ko di lin t?c nhi?u gi?, th?m ch c? ngy m ng??i ph? n? khi "v??t c?n" ph?i t? mnh tr?i qua. N?i ?au ? th?m ch ?  m ?nh 1 s? b m? tr? t?i m?c khng dm sinh con n?a.   ?? khng ?au l m?t thu?t ng? ni v? vi?c gi?m ?au cho s?n ph? b?ng cc k? thu?t dng thu?c v khng dng thu?c. V?i s? ti?n b? c?a y h?c, ngy nay k? thu?t ???c ?a chu?ng nh?t l Gy t ngoi mng c?.......

  • PDF
17.1-111e3Ph? n? b? hen ph? qu?n khi mang thai c th? g?p m?t s? bi?n ch?ng trong thai k? nh?: T?ng huy?t p, ti?n s?n gi?t, sinh non, sinh nh? cn, Tuy nhin n?u ???c ki?m sot t?t s? lm gi?m nguy c? bi?n ch?ng v v?n ??m b?o s?c kh?e cho c? m? v thai nhi.

?i?u tr? ki?m sot t?t b?nh hen

Trn th?c t?, trong s? cc b?nh nhn mang thai b? hen ph? qu?n th kho?ng 1/3 s? thai ph? ny hen ph? qu?n khng thay ??i so v?i tr??c khi c thai, 1/3 s? thai ph? khc th th?y tri?u ch?ng c?a hen ph? qu.......

  • PDF
bi-viem-hong-dung-thuoc-the-nao-7f68d

Vim h?ng l m?t b?nh r?t th??ng g?p ? m?i ??i t??ng trong ? c ph? n? mang thai. Bi?u hi?n vim h?ng ? ??i t??ng ny c?ng gi?ng nh? vim h?ng thng th??ng, ? l s?t, ho, ?au rt h?ng Trong tr??ng h?p ph?i dng thu?c ?i?u tr?, ph? n? mang thai c?n tun th? tri?t ?? theo h??ng d?n c?a th?y thu?c.

N?u l vim h?ng do vi- rt: th khng c?n dng khng sinh m ch? c?n ?i?u tr? tri?u ch?ng: h? s?t, gi?m ho, gi?m ?au h?ng  Thu?c h? s?t th??ng dng l paracetamol. Tuy?t ??i khng ???.......

More Articles...