gototopgototop

Sức khỏe phụ nữ

  • PDF

Cch tnh tu?i thai chnh xc nh?t yu c?u ng??i m? ph?i nh? ???c ngy ??u tin c?a k? kinh nguy?t cu?i cng.

Tu?i thai tnh nh? th? no?

Tnh tu?i thai t? lc b b?t ??u hnh thnh qu? th?c l m?t cng vi?c kh kh?n b?i m? khng th? xc ??nh chnh xc xem m? ??u thai trong l?n quan h? no?

V v?y cc bc s? s?n khoa ? ??a cch tnh chung nh?t cho tu?i c?a 1 em b trong b?ng m? ? l tnh t? ngy ??u tin c?a k? kinh nguy?t cu?i cng. Vi?c ng??i m? c?n ghi nh? ngy ??u tin c?a k? kinh nguy?t cu?i l v cng quan tr?ng.

Cch tnh tu?i thai chnh xc nh? sau:

Cch tnh tu?i thai nhi d?a vo k? kinh cu?i

Xc ??nh ???c k? kinh cu?i cng c?a ng??i m?. K? kinh cu?i cng l ngy b?t ??u c kinh nguy?t ??u tin c?a k kinh cu?i cng.

Tnh tu?i thai nhi b?ng cch d?a vo 1 quy?n l?ch ho?c 1 vng trn tnh tu?i thai nhi bn ? cc hi?u thu?c: V d? kinh cu?i cng l 01/01/2015 ??n hm nay l ngy 28/02/2015, d?a vo l?ch ho?c vng trn tnh tu?i thai nhi ta tnh ???c thai nhi ? ???c 8 tu?n 2 ngy.

Tnh ti?p nh? trn s? cho ra ngy d? sinh c?a b: ?? thng l 40 tu?n nh?ng th?c t? b ch? c 38 tu?n hnh thnh v l?n ln trong b?ng m?. T? ngy ??u tin c?a k? kinh cu?i c?ng v?i 40 tu?n n?a s? ra ???c ngy d? sinh.

Cch tnh tu?i thai theo ngy quan h? tnh d?c ho?c ngy r?ng tr?ng

Tr?ng r?ng ch? n?m trong t? cung 24 gi? ?? k?t h?p v?i tinh trng pht tri?n thnh phi thai. N?u b?n bi?t chnh xc ngy r?ng tr?ng ho?c ngy quan h? tnh d?c d?n t?i th? thai th ngy ? ???c tnh l ngy ??u tin th? thai.

Thai nhi s? pht tri?n trong t? cung 266 ngy k? t? ngy th? thai ? (t??ng ???ng 38 tu?n) v b?n hon ton c th? tnh chnh xc tu?i thai c?ng nh? ngy d? sinh. Nh?ng nhi?u ng??i kinh nguy?t khng ??u ho?c khng tnh ???c ngy tr?ng r?ng th cch tnh tu?i thai ph?i d?a vo ngy ??u l?n kinh cu?i ho?c siu m.

Cch tnh tu?i thai trn siu m

Dng siu m ?? tnh tu?i thai khng c?n d?a vo ngy m?t kinh hay ngy th? thai: 5 tu?n ? c th? nh?n ra m?t c?c thai; 7-8 tu?n ? nh?n ra nh?p ??p c?a tim thai.

?o ???ng knh l??ng ??nh c?a thai l ph??ng php ?ng tin c?y ?? xc ??nh tu?i thai ? 20-30 tu?n. S? pht tri?n c?a thai trong giai ?o?n ny t?ng d?n v nhanh; s? ?o chnh xc nh?t ? tu?n 20-24 v ?o l?i vo lc 26-30 tu?n.

Sau 30 tu?n, ?? chnh xc khi ?o b?ng siu m gi?m ?i. Chi?u di ??u -mng c?a thai ???c ?o khi thai 5-12 tu?n.

?o chi?u x??ng ?i c?a thai v vng b?ng thai c tc d?ng t?t ?? k?t h?p v?i ???ng knh l??ng ??nh.

6 y?u t? l "k? th" c?a s?c kh?e thai nhi

Cu?c s?ng c?a thai nhi n?m trong b?ng m? th?t di?u k?, b ???c nui d??ng v l?n ln trong t? cung ng??i m? l mi tr??ng kh an ton. Th? nh?ng, c m?t s? ?i?u c th? ?nh h??ng ??n thai nhi m cc b m? c?n bi?t:

1. Lo l?ng, tr?m c?m 2. Khi thai ph? dng thu?c 3. R??u v thu?c l 4. Y?u t? dinh d??ng c?a ng??i m? 5. Ng??i m? c b?nh l trong thai k? v n?p sinh ho?t khng khoa h?c 6. Ti?ng ?n v b?c x?

Theo Ng?c Khnh (Infonet)

.......

  • PDF
tham-my-tang-sinh-mon

H?nh phc c?a m?i gia ?nh l t?ng ha c?a nhi?u y?u t?, trong ? ch?t l??ng ??i s?ng sinh ho?t phng the c?ng ?ng vai tr quan tr?ng nh? m?t ch?t xc tc gi? nhi?t cho tnh yu mi mi. Tuy nhin theo th?ng k, c ??n 80% ph? n? sau sinh v 90% ph? n? trn 30 tu?i ??u b? trng gin m ??o, ?n h?i km, r?i lo?n n?i ti?t, tnh tnh thay ??i, phai tn nhan s?c. ?i?u ny lm phi?n lng ch? em m khng dm th? l? v?i ai.

Th?m m? t?ng sinh mn gip ch? em t? tin h?n v?i b?n ??i

BI HI CHUY?N V VU

 Ch? em sau khi sinh n? vi n.......

  • PDF
100719-032031-577474

"?au nh? ?au ??", "?au nh? banh da x? th?t" ? l  nh?ng  cu v von  ?? ?? ni ln n?i ?au khng g snh ???c, ko di lin t?c nhi?u gi?, th?m ch c? ngy m ng??i ph? n? khi "v??t c?n" ph?i t? mnh tr?i qua. N?i ?au ? th?m ch ?  m ?nh 1 s? b m? tr? t?i m?c khng dm sinh con n?a.   ?? khng ?au l m?t thu?t ng? ni v? vi?c gi?m ?au cho s?n ph? b?ng cc k? thu?t dng thu?c v khng dng thu?c. V?i s? ti?n b? c?a y h?c, ngy nay k? thu?t ???c ?a chu?ng nh?t l Gy t ngoi mng c?ng lin t?.......

  • PDF
17.1-111e3Ph? n? b? hen ph? qu?n khi mang thai c th? g?p m?t s? bi?n ch?ng trong thai k? nh?: T?ng huy?t p, ti?n s?n gi?t, sinh non, sinh nh? cn, Tuy nhin n?u ???c ki?m sot t?t s? lm gi?m nguy c? bi?n ch?ng v v?n ??m b?o s?c kh?e cho c? m? v thai nhi.

?i?u tr? ki?m sot t?t b?nh hen

Trn th?c t?, trong s? cc b?nh nhn mang thai b? hen ph? qu?n th kho?ng 1/3 s? thai ph? ny hen ph? qu?n khng thay ??i so v?i tr??c khi c thai, 1/3 s? thai ph? khc th th?y tri?u ch?ng c?a hen ph? qu.......

  • PDF
bi-viem-hong-dung-thuoc-the-nao-7f68d

Vim h?ng l m?t b?nh r?t th??ng g?p ? m?i ??i t??ng trong ? c ph? n? mang thai. Bi?u hi?n vim h?ng ? ??i t??ng ny c?ng gi?ng nh? vim h?ng thng th??ng, ? l s?t, ho, ?au rt h?ng Trong tr??ng h?p ph?i dng thu?c ?i?u tr?, ph? n? mang thai c?n tun th? tri?t ?? theo h??ng d?n c?a th?y thu?c.

N?u l vim h?ng do vi- rt: th khng c?n dng khng sinh m ch? c?n ?i?u tr? tri?u ch?ng: h? s?t, gi?m ho, gi?m ?au h?ng  Thu?c h? s?t th??ng dng l paracetamol. Tuy?t ??i khng ???c s? d?ng thu?c .......

More Articles...