gototopgototop

Tin hoạt động

  • PDF
ky-niem-8_3_2018-1

Ngy 08/3/2018,  Ban ch?p hnh Cng ?on B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn ? t? ch?c H?i thi n?u ?n v?i ch? ??: Khi ng??i ?n ng vo b?p


Bu?i chi?u cng ngy, b?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn ? long tr?ng t? ch?c L? mt tinh k? ni?m 185 n?m Ngy Qu?c t? Ph?.......

  • PDF
27_2_1

   Trong khng kh vui t??i c?a nh?ng ngy ??u xun m?i M?u Tu?t; ngy 27/02/2018, B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn ? long tr?ng t? ch?c L? k? ni?m 63 n?m Ngy Th?y thu?c Vi?t Nam (27/2/1955 27/2/2018)

   Tham d? L? k? ni?m c BSCKII Nguy?n Xun Hng B th? ??ng B?, Gim ??c b?nh vi?n, cc ??ng ch trong Ban Ch?p hnh ??ng b?, Ban Gim ??c b?nh vi?n; lnh ??o cc Khoa phng, ?ai di?n cc t? ch?c ?on th?; ?i?u d??ng tr??ng khoa v cc t? tr??ng Cng ?on b? ph?n.

   T.......

  • PDF
tet-trong-cay-2018-1

Sng 21-2 (mng 6 T?t M?u Tu?t), ?/c Bi Quang Chung, Ph gim ??c S? Y t? H?ng Yn cng cc ??ng ch lnh ??o S? Y t? ? v? th?m, chc T?t ??ng b?, Cn b? cng nhn vin B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Yn v d? l? pht ??ng T?t tr?ng cy Xun M?u Tu?t 2018, h??ng ?ng phong tro T?t tr?ng cy ??i ??i nh? ?n Bc H?.


  • PDF
bi-thu-1

Chi?u ngy 15/02 (t?c ngy 30 T?t), ??ng ch ?? Ti?n S? ?y vin BCH Trung ??ng ??ng, B th? T?nh ?y, ?y vin BCH Trung ??ng ??ng, B th? T?nh ?y, Tr??ng ?on ??i bi?u Qu?c h?i t?nh cng cc ??ng ch lnh ??o t?nh, S? Y t? ? ??n th?m, chc T?t t?p th? cn b?, y bc s? v ng??i b?nh ? l?i ?n T?t t?i b?nh vi?n S?n nhi H?ng Yn.

BSCKII Nguy?n Xun Hng  - Gim ??c b?nh vi?n cho bi?t, ?? ??m b?o cng tc khm ch?a b?nh trong d?p t?t nguyn ?n,b?nh vi?n t? ch?c tr?c ??m b?o duy tr ho?t ??ng 24.......

  • PDF
tet-2018-1

M?c d ?ang trong nh?ng ngy ngh? T?t Nguyn ?n M?u Tu?t, nh nh, ng??i ng??i b?n r?n v?i nh?ng k? ho?ch du xun, ?i th?m h?i, chc T?t ng??i thn... nh?ng t?i nhi?u c? quan, ??n v?, m?i cng vi?c v?n di?n ra nh? ngy th??ng. V?i h?, nh?ng ngy T?t c? l?ng l? tri qua khi h? ?ang mi?t mi v?i cng vi?c, gp ph?n t ?i?m cho s?c xun thm tr?n v?n.

T?t Nguyn ?n l d?p m?i ng??i ???c ngh? ng?i, sum h?p gia ?nh. Nh?ng v?i cc y, bc s? ? B?nh vi?n S?n Nhi H?ng Yn trong kp tr?c ngy 30 T?t v?n t?t t? .......

More Articles...