gototopgototop

Tổ chức kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam

  • PDF

Ngày 27/2/2019, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 64 năm ngayy Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955 - 27/2/2019. Lễ kỷ niệm đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa sâu sắc tới toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên.

Nhân dịp này, Bênh viện rất vinh dự đuọc đón tiếp Lãnh đạo các cơ quan, các sở ban ngành đã dành những tình cảm đặc biệt quý báu? hi?n di?n c?a qu� c? quan, ??n v? l� ngu?n c? v?, ??ng vi�n tinh th?n to l?n ??i v?i c�n b?, nh�n vi�n B?nh vi?n tr�n ch?ng ???ng x�y d?ng v� ph�t tri?n b?nh vi?n hi?n t?i v� t??ng lai.
B?nh vi?n S?n Nhi t?nh H?ng Y�n tr�n tr?ng g?i l?i c?m ?n ch�n th�nh t?i qu� c? quan, s? ban ng�nh ?� ??n t?ng hoa v� nh?ng l?i ch�c t?t ??p, qua ?� b?nh vi?n r?t mong nh?n ???c nh?ng t�nh c?m qu� b�u, s? quan t�m c?a c�c ??n v?, s? ban ng�nh. B?nh vi?n s? ti?p t?c ?em h?t s?c m�nh t?n t?y v� s? nghi?p ch?m s�c v� b?o v? s?c kh?e nh�n d�n.


Newer news items:
Older news items: