gototopgototop

  • PDF
B?nh Rubella hay Rubeon cn c tn g?i b?nh s?i ?c - l b?nh truy?n nhi?m gy ra b??i virut thu?c nho?m Rubivirus, ???c tr?ng b??i s?t va? pha?t ban.

B?nh Rubella hay Rubeon cn c tn g?i b?nh s?i ?c - l b?nh truy?n nhi?m gy ra b??i virut thu?c nho?m Rubivirus, ???c tr?ng b??i s?t va? pha?t ban. Tuy Rubella l b?nh lnh tnh v sau khi kh?i, ng??i b?nh c mi?n d?ch b?n v?ng. Nh?ng nguy hi?m nh?t l ph? n? mang thai m?c Rubella s? gy h?i ch?ng Rubella b?m sinh l nguyn nhn quan tr?ng gy ra cc khuy?t t?t tr?m tr?ng cho tr? s? sinh? Ngoi ?i?c l d? t?t th??ng g?p, h?i ch?ng Rubella b?m sinh cn c d? t?t ? m?t, tim v no. ??c tnh hng n?m trn th? gi?i c 700.000 tr? em b? ch?t v h?i ch?ng Rubella b?m sinh.

???ng ly truy?n b?nh Rubella

B?nh hi?n di?n kh?p n?i trn th? gi?i, hay x?y ra vo ma ?ng - xun. ? ch?a virut gy b?nh Rubella duy nh?t l ng??i v ng??i ?ang m?c b?nh l ngu?n truy?n nhi?m duy nh?t. B?nh ly truy?n b?i cc gi?t n??c b?t trong khng kh khi ng??i mang m?m b?nh h?t h?i ho?c ho. Ng??i b?nh tr? thnh ngu?n ly sau 5-7 ngy k? t? khi virut xm nh?p c? th? ng??i m?, n?u ng??i b?nh l ph? n? c thai trong th?i gian ny c th? truy?n virut sang thai nhi. Ng??i b? nhi?m virut c kh? n?ng ly truy?n cao nh?t trong th?i k? pht ban. Tuy nhin, virut c th? ly truy?n tr??c v sau pht ban 7 ngy. Tr? b? h?i ch?ng Rubella b?m sinh c th? ly truy?n virut trong kho?ng th?i gian 1 n?m ho?c h?n. Rubella l b?nh lnh tnh v sau khi kh?i, ng??i b?nh c mi?n d?ch b?n v?ng.

D?u hi?u nh?n bi?t b?nh Rubella

Sau khi virut vo c? th? 2-3 tu?n, b?nh nhn hon ton bnh th??ng. Ti?p theo c 3 tri?u ch?ng chnh l s?t, pht ban v n?i h?ch.

S?t: ?au ??u, m?t m?i th??ng xu?t hi?n 1-4 ngy, sau khi pht ban th s?t gi?m. S?t nh? 38,5oC.

N?i h?ch: ? vng x??ng ch?m, khu?u tay, b?n, c?, s? h?i ?au. H?ch th??ng n?i tr??c pht ban, t?n t?i vi ngy sau khi ban bay h?t.

Pht ban: L d?u hi?u lm ng??i ta ?? t?i. Ban m?c lc ??u ? trn ??u, m?t, r?i m?c kh?p ton thn, th??ng khng tu?n t? nh? s?i. N?t ban c hnh trn hay b?u d?c, ???ng knh ch?ng kho?ng 1-2mm, cc n?t c th? h?p thnh t?ng m?ng hay ??ng ring r?. Trong vng 24 gi? ban m?c kh?p ng??i. ???c ?i?m pha?t ban do Rubella l chi? 3 nga?y la? h?t nn co?n go?i s??i 3 nga?y.

C?n phn bi?t v?i ban c?a s?i: ban s?i s? m?n, m?c th? t? t? trn ??u, m?t xu?ng, sau khi bay ?? l?i cc v?y nh? ph?n rm, trn da c cc v?n mu s?m.

Ton_thng_da_do_hoi_chng_rubella_resize

Nh?ng d? t?t c?a thai nhi trong b?ng m?

Khi ng??i ph? n? b? nhi?m virut Rubella trong 3 thng ??u mang thai, c t?i 90% s? tr??ng h?p ng??i m? c th? truy?n virut sang thai nhi. H?u qu? co? t??i 70-100% tr? ?? ra b? Rubella b?m sinh v 25% tr? b? d? t?t b?m sinh ? cc c? quan tim, m?t, no. N?u nhi?m trong th??i gian thai 13-16 tu?n th tr? b? Rubella b?m sinh v?i t? l? 17%. Khi thai 17-20 tu?n, th t? l? 5%. V thai h?n 20 tu?n, t? l? ? b?ng 0%.

Bi?n ch?ng c?a h?i ch?ng Rubella b?m sinh

Khi b m? mang thai 3 thng ??u b? b?nh Rubella th d? b? s?y thai ho?c thai ch?t l?u trong t? cung; n?u thai ti?p t?c ???c pht tri?n th tr? sinh ra th??ng thi?u cn, ch?m l?n, ch?m m?c r?ng v km theo cc d? t?t b?m sinh nh? ??c nhn m?t (m?t ho?c hai bn); ??c gic m?c; tim tin thin l? thng vch tim, cn ?ng ??ng m?ch, h?p eo ??ng m?ch ph?i; tr? cn c th? b? cm, ?i?c, ch?m pht tri?n tr tu?.

i?u tr? b?nh th? no?

Khng c thu?c ?i?u tr? ??c hi?u ??i v?i Rubella v h?i ch?ng Rubella b?m sinh. C?n ?i?u tr? tri?u ch?ng nh? gi?m ?au, h? nhi?t. Gi? ?m, trnh gi l?nh, trong th?i gian pht ban, ?? phng b?i nhi?m vim ???ng h h?p. ?n u?ng ?? ch?t dinh d??ng ?? nng cao s?c ?? khng. T?ng c??ng ?n hoa qu? nh? cam, chanh v cc vitamin. Tr? nh? b? h?i ch?ng Rubella b?m sinh c?n ???c ?i?u tr? nh?ng bi?n ch?ng do b?nh gy ra.

Ph??ng php pho?ng b?nh hi?u qua?

Ph??ng pha?p phng b?nh l tim phng v??c-xin va? ca?ch ly khi bi? b?nh. Ph?i cch ly 8-10 ngy tr??c v sau khi pht ban v ban bay h?t. Tim phng v??c-xin Rubella gi?m ??c l?c, t?o nn mi?n d?ch t nh?t l 16 n?m, ho?c c th? c? ??i. V v?y nn tim phng Rubella r?ng ri cho tr? t? 12-24 thng tu?i. ?? phng h?i ch?ng Rubella b?m sinh, ph? n? ?ang ? tu?i sinh ?? (15-40) n?u ch?a m?c b?nh bao gi? ho?c ch?a tim khi nh? th c?n tim b? sung v??c-xin ny ?? phng b?nh Rubella v phng khi mang thai b? b?nh s? gy h?i ch?ng Rubella b?m sinh cho thai nhi.

L??i khuyn cu?a th?y thu?c

?? ?? tu?i sinh ?? hi?n nay nhi?u ng??i ch?a c khng th? v??i b?nh Rubella nn c th? b? m?c b?nh b?t c?? lu?c na?o. Vi? v?y, ?? pho?ng m??c b?nh khi mang thai, chi? em nn kha?m xe?t nghi?m xem mi?nh ?a? co? kha?ng th? ch?a, n?u ch?a thi? nn tim pho?ng v??c-xin na?y tr???c khi mang thai i?t nh?t 3 tha?ng. Trong 3 tha?ng ??u mang thai ch??ng may bi? b?nh c?n kha?m thai va? t? v?n ba?c si? ngay.