gototopgototop

  • PDF

        B?nh tay-chn-mi?ng l b?nh truy?n nhi?m ly t? ng??i sang ng??i, d? gy thnh d?ch do vi rt ???ng ru?t gy ra. Hai nhm tc nhn gy b?nh th??ng g?p l Coxsackie virus A16 v Enterovirus 71 (EV71). B?nh c th? gy nhi?u bi?n ch?ng nguy hi?m nh? vim no-mng no, vim c? tim, ph ph?i c?p d?n ??n t? vong n?u khng ???c pht hi?n s?m v x? tr k?p th?i. Cc tr??ng h?p bi?n ch?ng n?ng th??ng do EV71, nh?n bi?t s?m v ch?m sc tr? m?c b?nh l y?u t? r?t quan tr?ng gip gi?m t? l? m?c, gi?m t? vong.

        B?nh ly ch? y?u theo ???ng tiu ho. Ngu?n ly chnh t? n??c b?t, ph?ng n??c v phn c?a tr? nhi?m b?nh.

        B?nh tay-chn-mi?ng g?p r?i rc quanh n?m, c xu h??ng t?ng cao vo hai th?i ?i?m t? thng 3 ??n thng 5 v t? thng 9 ??n thng 12 hng n?m.

        B?nh th??ng g?p ? tr? d??i 5 tu?i, ??c bi?t t?p trung ? nhm tu?i d??i 3 tu?i. Cc y?u t? sinh ho?t t?p th? nh? tr? ?i h?c t?i nh tr?, m?u gio l cc y?u t? nguy c? ly truy?n b?nh, ??c bi?t l trong cc ??t bng pht.

        B?nh th??ng di?n bi?n ko di 3-10 ngy v?i cc tri?u ch?ng ?i?n hnh c?a b?nh:

- Lot mi?ng: v?t lot ?? hay ph?ng n??c ???ng knh 2-3 mm ? nim m?c mi?ng, l?i, l??i.

- Pht ban d?ng ph?ng n??c: ? lng bn tay, lng bn chn, g?i, mng; t?n t?i trong th?i gian ng?n (d??i 7 ngy) sau ? ?? l?i v?t thm

1_32848

Th?c hi?n t?t v? sinh ?n u?ng: ?n chn, u?ng chn; v?t d?ng ?n u?ng ph?i ??m b?o ???c r?a s?ch s? tr??c khi s? d?ng (t?t nh?t l ngm trng n??c si); ??m b?o s? d?ng n??c s?ch trong sinh ho?t hng ngy; khng m?m th?c ?n cho tr?; khng cho tr? ?n b?c, mt tay, ng?m mt ?? ch?i; khng cho tr? dng chung kh?n ?n, kh?n tay, v?t d?ng ?n u?ng nh? c?c, bt, ??a, tha, ?? ch?i

Th??ng xuyn lau s?ch cc b? m?t, d?ng c? ti?p xc hng ngy nh? ?? ch?i, d?ng c? h?c t?p, tay n?m c?a, tay v?n c?u thang, m?t bn/gh?, sn nh b?ng x phng ho?c cc ch?t t?y r?a thng th??ng.

Khng cho tr? ti?p xc v?i ng??i b?nh ho?c nghi ng? m?c b?nh.

Cch ly tr? b?nh t?i nh. Khng ??n nh tr?, tr??ng h?c, n?i cc tr? ch?i t?p trung trong 10-14 ngy ??u c?a b?nh.

T?i cc c? s? y t?:

Khi ch?m sc tr?, ng??i ch?m sc c th? nhi?m virus gy b?nh. V v?y nh?ng ng??i ny khng nn ?i l?i t? do gi?a cc phng b?nh ho?c ?i ra ngoi b?nh vi?n.

H?n ch? t?i ?a ng??i nh vo phng b?nh. Khi vo th?m b?nh nhi ?ang ?i?u tr? v ti?p xc v?i cc v?t d?ng ?ang s? d?ng trong b?nh vi?n, ng??i t?i th?m c th? mang m?m b?nh ra c?ng ??ng.

Khng nn mang cc v?t d?ng, ?? ch?i t? b?nh vi?n v? nh, n?u mang v? th c?n ti?t trng s?ch s?.

Ngu?n s?u t?m