gototopgototop

K?t qu? t? ki?m tra ch?t l??ng b?nh vi?n 2017

  • PDF

BO CO T? KI?M TRA, ?NH GI CH?T L??NG B?NH VI?N N?M 2017

(P D?NG CHO CC B?NH VI?N T? KI?M TRA, ?NH GI)

B?nh vi?n: B?NH VI?N S?N NHI T?NH H?NG YN

??a ch? chi ti?t: Thn Tin C?u, x Hi?p C??ng, huy?n Kim ??ng, t?nh H?ng Yn, x Hi?p C??ng, huy?n Kim ??ng, H?ng Yn

S? gi?y php ho?t ??ng:000119/YT-GPH? Ngy c?p: 31/12/2013

Tuy?n tr?c thu?c: 2.T?nh/Thnh ph?

C? quan ch? qu?n: S? Y T? H?NG YN

H?ng b?nh vi?n: H?ng II

Lo?i b?nh vi?n: S?n - Nhi

TM T?T K?T QU? T? KI?M TRA CH?T L??NG B?NH VI?N

1. T?NG S? CC TIU CH ???C P D?NG ?NH GI: 82/83 TIU CH

2. T? L? TIU CH P D?NG SO V?I 83 TIU CH: 99%

3. T?NG S? ?I?M C?A CC TIU CH P D?NG: 290

4. ?I?M TRUNG BNH CHUNG C?A CC TIU CH: 3.53

(Tiu ch C3 v C5 c h? s? 2)

K?T QU? CHUNG CHIA THEO M?C

M?c 1

M?c 2

M?c 3

M?c 4

M?c 5

T?ng s? tiu ch

5. S? L??NG TIU CH ??T:

0

4

32

44

2

82

6. % TIU CH ??T:

0.00

4.88

39.02

53.66

2.44

82

File ?nh km:
Download this file (K?t qu? ki?m tra theo 83 tiu ch.doc)K?t qu? t? ki?m tra