gototopgototop

  • PDF

Cc nh khoa h?c M? ? pht tri?n m?t k? thu?t m?i, c kh? n?ng gip hng tri?u ph? n? hi?m mu?n th?a mn ??c m? lm m? b?ng cch  kch thch tr?ng l?y t? bu?ng tr?ng c?n c?i c?a h? sinh tr??ng trong phng th nghi?m.

20121003154400_1

Trang Telegraph ??a tin, b?ng cch trch rt cc t? bo t? bu?ng tr?ng v cho chng ti?p xc v?i nh?ng ha ch?t kch thch sinh tr??ng trong phng th nghi?m, nhm nghin c?u ??n t? Trung tm y t? Wake Forest Baptist ? B?c Carolina (M?) ? c th? t?o ra cc tr?ng non, c kh? n?ng ???c c?y tr? l?i c? th? ?? tr?i qua qu trnh th? tinh t? nhin. 

Ph??ng php trn ra ??i nh?m gip hng tri?u ph? n? m?c b?nh v? bu?ng tr?ng nh? hi?n t??ng bu?ng tr?ng ?a nang (PCOS) h?i ch?ng trong ? cc t? bo bu?ng tr?ng b? khi?m khuy?t s? d?n t?i s? m?t cn b?ng v? cc hoc mn gi?i tnh, gy b?t th??ng ? bu?ng tr?ng v gi?m s? l??ng tr?ng trong bu?ng tr?ng. 

Trong th nghi?m c?a mnh, nhm nghin c?u ? tch l?y cc t? bo bu?ng tr?ng t? cc con chu?t ci 3 tu?n tu?i t??ng ???ng v?i vi?c trch rt t? bo bu?ng tr?ng ? ph? n? 25 tu?i. Khi cc t? bo ny ???c nui d??ng trong phng th nghi?m, chng b?t ??u pht tri?n thnh t? bo tr?ng non. 

Cc nh nghin c?u l?c quan r?ng, cc t? bo tr?ng non ny c th? pht tri?n hon thi?n t?i m?t giai ?o?n nh?t ??nh nh? ? ng??i bnh th??ng tr??c khi ???c c?y ghp tr? l?i c? th? b?nh nhn n? ho?c th? tnh trong ?ng nghi?m (IVF). 

M?c d nghin c?u trn m?i ? b??c ??u nh?ng n m? ra tri?n v?ng v? ph??ng php m?i nh?m ch?a tr? b?nh hi?m mu?n v v sinh ? n? gi?i.

Theo Vietnamnet